Varför finns det ett ointresse ?

Ju äldre man blir desto mer begriper man hur samhället fungerar. Och desto mer frustrerad blir man när det inte fungerar…

imagesJLX2B713

Det talas om friskvård som om det vore en fjäder i hatten för en sport & fritidsaktivitet att bli godkänd för friskvårdsbidrag som om det vore i sportens intresse av ekonomiska skäl att få igenom ett beslut. Det är fel, Det spelar ingen roll alls för sporten om vi får ett godkännande. Vi kommer tävla, träna, sälja utrustning och leva vidare precis som vanligt. Vår häst blir inte värd mer och våra stallkostnader blir inte lägre.

Det är för dem utanför sporten det skulle betyda mycket.

Att jag arbetar med ridsport är egentligen inte relevant i frågan, Det som är relevant är att jag genom åren arbetat med killar & tjejer 13 – 66 år som ofta haft problem psykiskt, fysiskt, droger, behandlingshem, fosterhemsplaceringar, kriminalitet eller helt vanliga utbrändheter & depressioner.

Det är inget medvetet val. Det blir så för att man skapar band till elever, personal och kollegor och dessa har familj, släkt, bekanta och vänner som hamnat hos mig.

låt oss säga att 15% av dem har varit i för dåligt skick för att fungera, Det ger 85 % som blivit lyckligare och fungerat bättre.

låt oss säga att 60% av dem återgått eller hittat ett mer ”normalt” liv fortare.

låt oss säga att 20% av dem beslutat att bryta upp helt med sitt förflutna och fått både förvärvsarbete och självständighet.

Låt oss säga att 40% av de mest resurskrävande krävt mindre resurser pga att de börjat må bättre.

Vi skulle kunna fortsätta länge men jag tror ni ser mönstret.

Det handlar om enorma besparingar för samhället medans stackarn som förändrat en ofta avgörande del av sitt liv inte ens fick 600spänn till ett busskort för att ta sig hit. Hur ska en faktiskt fungerande metod kunna fungera om den som utför arbetet inte kan få betalt och den person som verkligen vill förändra inte får något stöd alls i att genomföra förändringen ?

 

IMG_7077-1694x1000_c

En människa på villovägar idag kostar enorma belopp för samhället även om personen bara skulle snatta en jacka eller bli tagen med lite hasch. Vi talar kostnader för soctanten, familjehemsplaceringen, polisen, åklagaren, rättshjälpen, domstolen….. Bara för vad ? för att ett system tror det är äkta stöd att prata med en empatisk akademiker i ett fult rum en gång i månaden och få ut en karta tabletter ist för att få en liten motiverande smak av ett liv & eget värde ?

self-destructive-behavior

En människa som kanske inte behöver vara heltidssjukskriven om hon mådde bättre psykiskt och fick fysisk aktivitet kostar massor ist för att inbringa skatt från förvärvsarbete.

En människa som har ett självskadebeteende för att egenvärdet är i botten kostar en förmögenhet större än en lottojackpot för skattebetalarna såfort psykakuten och LVU hemmet börjar fakturera, För vad… för att något saknas och man är inslussad i ett inrutat system som inte skapar mera livslust på 10år än på 10 timmar…

girl-cuffs

En människa som blivit utsatt för brott, trauma eller psykisk sjukdom kan ha svårt att hitta tillbaka och kanske inte ens vill tillbaka till det som var, Det kostar mer för kommunen på ett år än vad jag tjänar på 5år. För vad…. ? för att ingen ser vikten i att bryta ett mönster och skapa ny livslust med nya infallsvinklar.

För att ingen ser det alla andra vet, Att det går att bryta trender med annat än medicin, påklistrat empatiska akademiker i fula rum under 50 minuter, inrutade system som inte skapar förändring utan bara fungerar för att principen är förvaring, För att man budgeterat med att 112 000 människor skall vara arbetsoförmögna så därför gör det inget om 112 000 människor faktiskt är det även om de inte måste.

 

Jag möter ibland personer som passerat i mitt liv och känner mig glad som fan, de berättar om allt från att ha träffat kärleken, börjat studera, blivit drogfri, hittat ett jobb, flyttat från boendet till egen bostad och fått en praktikplats. De har fått ett liv och inte en jävel tänker på vilka enorma belopp staten sparar på det.

Investera mer så sparas mer.

Hade inte principen bevisligen fungerat så hade ingen någonstans fått friskvårdsbidrag så jag förstår inte skälet till att inte investera i sina egna medborgares ökade livskvalitet som i sin tur minskar utgifter och på sikt kan generera skattemedel in. Både genom att personen förvärvsarbetar och faktiskt handlar varor & produkter för skattade medel ist för av bidragsmedel, momsen blir en vinst ist för en indirekt given rabatt på 20%.

Om ni tror att 45 minuters samtal, två tabletter och en samhallspraktik att plocka skräp i rondeller är nyckeln till ett friskare liv har ni uppenbarligen aldrig sett in i ögonen på en trasig människa som får knyta an ett djur, få frisk luft, få distans till väggar & folk och börja uppleva ansvar som inte är påtvingat.

 

Använd huvet, ni kan hitta lite logik därinne med lite tur.

 

webb

Kommentera