Hästfolket

Fernanda-Montoro-PhotographWoman-Horse-Mask

Under mina år som vetgirig har jag lärt känna hästfolket, En urtida folkgrupp ännu existerande paralellt med den moderna människan.

Till det fysiska yttre marginellt avvikande, ofta likt utslagna moderna människor dock fulla av blessyrer, sårskorpor och inte alltid särskilt rena.

Boplatsen är svårlokaliserad men ett mönster uppenbaras för det tränade ögat. Ofta söker sig hästfolket till röda trähus nära skog där de medvetet tar avstånd från moderna färdmedel såväl som deras nästs arkitektur gällande trender.

318ae2e133da0546bc2cef9b6fe57681

Inte förän vid dialog uppenbarar sig det avvikande beteendet hos hästfolket, ofta är de dominanta, bestämmande och anser sig mer kunniga än andra och rör sig i mkt små grupperingar till vardags. Den stora skillnaden är avsaknaden av vilja att se upp till andra. Ej heller har de förebilder inom TV, Artister, Mode, Trender eller religion. Det som enar dem likt en sekt trots deras illvilja att socialisera är deras dyrkan av djuret Häst.

Man avgudar djuret likt allsmäktigt, det återfinns på kläder, statyer, tavlor, konst och i det dagliga talet. Oftare tala gruppen med hästen än med utomstående människor, Hästen ses som terapeut & vän och den enda fasta punkt av trygghet.

Det är ett mkt arbetsamt folk, ofta primitivt i sitt arbetsutförande där de lever nära naturen med gräs som största naturkraft. Lika ofta som gräs kan värderas högre än föda till gruppen kan gräs vara orsak till ren avsky mot medmänniskor som söker sig till glesbygd. Ingen annan folkgrupp accepteras vidröra hästfolkets gräs.

fru

Ofta drabbas gruppen av intriger då man har svårt att acceptera andras förfaranden, Inte heller kan man dela saker som utrustning eller kläder till hästen med andra inom gruppen. Intrigernas kulmen nås när någon i gruppen använder för lite utrustning eller markant avviker i sitt sätt att sitta på hästen.

Att sitta på hästen är annars gruppens tillfälle för extas, då kan gruppen samlas i hundratal för att gemensamt sitta på sina hästar och se vem som sitter finast eller framför sin häst fortast utan att ramla av. En vinnare koras och tilldelas en symbolisk rosett som sedan förvaras likt en trofè uppsatt på väggen.

Sällan visas dessa trofèer om de understiger 37 i antal, först därefter nås en status man är villig att skylta med för att visa sin plats i gruppen.

Att inte sätta bo eller att spendera långa perioder i vad som tycks kaotiska bon tycks utbrett i gruppen, Ofta förökar de sig inom gruppen men avkommorna förväntas självgående relativt tidigt då man inte är villig att äventyra sin relation till hästen och sitt kall. Ytterst få gånger stannar en partner som inte har en historik inom gruppen en längre tid i relationen.

horse mask man and woman working at home

horse mask man and woman working at home

Gruppen styrs ofta regionalt av en äldre hona som knutit hästfolk till sig genom att i avsaknad av partner och avkommor leva tätt med gruppens individer och göra sig oumbärlig. Ledaren är ofta föremål för baktalande men samtidigt ohotad på toppen då ingen flockmedlem är villig eller kompetent att ta dess plats.

Ett fåtal gånger om året träffas grupperingar och flocker från olika delar av landet i tusental då de sektlikt intar tätbebyggda områdens idrottsarenor för massbönsliknande möten inte olika 80talets livets ord eller den amerikanska söderns bibelbältesmöten. Vid dessa tillfällen accepteras inget störningsmoment från andra grupperingar.

Vid ett enda tillfälle är det bevisat att hästfolket tagit till sig det moderna samhället och det är sociala media, detta verktyg nyttjas extremt mkt av gruppen som där delar bilder på hästar och gemensamt gaddar sig samman mot människor utanför gruppen.

Det finns idag inga uppgifter om hästfolkets ursprung och inte heller finns några tecken på att denna grupp skulle vara minskande då de är mkt noga med att redan tidigt forcera in sina avkommor i deras övertygelser.

Sammanfattningsvis ses därför hästfolket som en relativt bra fungerande paralellt samhälle som ytterst sällan påverkar sin oförstående omvärld.

Aug 2017 förväntas den största sektsammanslutningen på decennier och varken omvärld eller sekten själva vet utgången ännu, Omvärldens media har signalerat visst intresse att följa sammanslutningen men det är ännu tveksamt huruvida bevakningen har insikt i den grupp som är illvillig utomstående.

sir

 

Avhandling 2017 08 18 av betraktare: J Silverbjälke.

Ett tack till Erik Granström som redan 1999 dokumenterade de första djupgående tolkningar av gruppen och varit föremål för bakgrundsmaterial.

 

 

 

webb

Kommentera